Tựa truyện đang chọn: [LN] Mong Bạn Sẽ Trở Thành Một Người Thú Vị

ID# 3 Lỗi chính tả
Tình trạng: Đã xác minh Tập: 1 Mức độ lỗi: 3
Người phụ trách: admin Người báo lỗi: admin File đính kèm:
Loại lỗi: Kỹ - Mỹ Thời gian báo lỗi:
20/03/2021 15:46:38 UTC
Lần cập nhật cuối:
Mô tả: Trang 26 lỗi "giấy thống báo" / "kẻ chuyện bắt nạt"

Trang 79 lỗi "lớn tiến"

Trang 180 lỗi "trăng khuyết tốt nay chưa đủ để..."

Trang 196 lỗi "làm thể nào..."